Så har andra lyckats med programmatisk annonsering

Hög ROAS, låg CPM och bra resultat genom strategiskt rådgivning